"Pro mě je toto sérum záchrana od 20 let trvajícího problému!"- Jolana Havlová