VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. OBECNÉ
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Předmětem kupní smlouvy je koupě a prodej on-line produktů a zboží v elektronickém obchodě na internetové stránce www.expertnavlasy.eu.

Prodávající:

THEGARDEN COSMETICS UK LLP
63/66 Hatton Garden, Fifth Floor Suite 23
LONDON EC1N 8LE
ENGLAND, UK

OC 425130
Nejsme plátci DPH.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí požadovaných při vyplňování objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním on-line produktu nebo zboží. Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

3. CENA ON-LINE PRODUKTŮ A ZBOŽÍ
Ceny za on-line produkty a zboží uvedené v internetem obchodě prodávajícího jsou aktuální a platné v době objednání zboží. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Všechny ceny jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Kupní cena bude považována za zaplacenou až po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, dobírkou nebo SMS platbou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a je odeslána kupujícímu elektronicky. Na vyžádání kupujícího je možné fakturu zaslat i poštou. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4. DODACÍ LHŮTA A DODACÍ PODMÍNKY
Dodací lhůta při on-line produktech je okamžitě po přijetí platby prodávajícím. Zákazník dostane e-mailem přístupy k on-line produktu. V případě zboží nedodávaných elektronicky, dodací lhůta začíná běžet ode dne doručení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro rychlé vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající zboží dodat zboží kupujícímu nejpozději do 6 pracovních dnů, v případě pokud požadované zboží není skladem, maximálně do 14 dní. Při platbě bankovním převodem předem na účet začíná běžet dodací lhůta dnem připsání platby na náš účet prodávajícího. Dodací lhůta může být prodloužena přiměřeně k okolnostem, pokud zpoždění je způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Prodávající oznámí kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Zboží je doručováno kupujícímu poštou nebo vybranou kurýrní společností.

5. POŠTOVNÉ
Výše poštovného a balného je uvedena u každé objednávce zvlášť.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE
Na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.expertnavlasy.sk platí zákonná záruční doba. Záruční doba začíná běžet uzavřením spotřebitelské smlouvy tzn. okamžikem, kdy kupující zboží zaplatí a převezme od prodávajícího.

U většiny on-line produktů prodávající nad rámec zákona garantuje kupujícímu vrácení vynaložených peněžních prostředků bez udání důvodu. Více informací o garanci vrácení peněz je uvedené zvlášť u každého produktu.

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) Má kupující jako soukromá osoba právo odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží, pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon, fax). Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením čísla faktury na které bylo zboží zakoupeno. V případě vrácení zboží dodaného formou zásilky, jsou odpovídající finanční prostředky vráceny výhradně bezhotovostním převodem na účet ve lhůtě 15 dnů, pokud není dohodnuto jinak. Kupující má právo na vrácení zboží a peněz do 30 dnů, pokud je zboží nerozbalené, nepoškozené a nepoužité.

Na reklamaci zboží se vztahují ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji.

Souhlas s tu záručními podmínkami potvrzuje kupující převzetím zboží.

7. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na eva@expertnavlasy.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

8. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity výhradně k uskutečnění plnění kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou jinak zveřejněny a poskytnuty třetí straně s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží. Od 25.5.2018 platí nové zásady zpracování osobních údajů v souladu se směrnicí GDPR.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí v uvedeném znění na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky v případě, že není mezi účastníky jiná písemná dohoda. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platných v den odeslání objednávky, platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetové stránce, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonných úprav zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku.

Prodávající a kupující souhlasí, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.3.2020.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo podněty, napište nám.
e-mail: eva@expertnavlasy.sk
tel.č.: 777 814 717

Orgán dozoru - SOI
Ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb. o státní kontrole, všeobecným orgánům dozoru v ochraně spotřebitele na vnitřním trhu je Slovenská obchodní inspekce.

Inspektorát SOI:
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor výkonu dozoru
tel. č .: 032/6400 109
fax. č .: 032/6400 108
e-mail: tn@soi.sk

Přírodní vlasová kosmetika

Tajemství přírody ze zahrad světa v The GARDEN™.

Ověřeno zákazníky

Vyzkoušelo již více než 19870 žen v ČR a SR.

U vás doma do 2 pracovních dnů

Při nákupu nad 1.500 Kč platíme poštovné (od 69Kč) za VÁS.

*Záruka 30 dní na vrácení nepoužitého zboží

Zašlete nám nepoužité zboží a vrátíme vám plnou cenu (dle VOP).